Meld hier uw team(s) aan voor de Estafetteloop

blalala

  1. Registreren
  2. Facturatie
  3. Overzicht
  4. Betaling
  5. Bevestiging

Donatieformules

Afhankelijk van de gewenste communicatie uitingen en het aantal teams dat meedoet, kunt u een keuze maken tussen één van onze 3 donatieformules. De uitgebreide omschrijving vindt u hier terug.

Contactgegevens

Team(s)

Loop met je team in totaal 25 kilometer. Een team bestaat uit drie, vier of vijf collega's. Je kunt meerdere teams aanmelden. Voor SAP medewerkers die zich inschrijven verwachten wij een minimale donatie van € 15,00 per persoon. 

Het is mogelijk dat tijdens het evenement foto's en/of video-opnamen worden gemaakt. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en vragen u camera's te ontwijken mocht u niet in beeld gebracht willen worden, of dit aan te geven bij de foto-/videograaf. Ziet u uzelf (en/of een minderjarige waarover u de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt) na afloop van het evenement op een foto die wij publiceren en heeft u daar bezwaar tegen? Laat ons dit weten via esther.de.groot@sap.com.

SAP Nederland B.V. respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.